Česká středoškolská unie

Česká středoškolská unie, z. s., hájí a prosazuje práva středoškoláků na celonárodní úrovni. Skládá se pouze z žáků středních škol, volí své předsednictvo a kontrolní radu. Díky účasti na konferencích a zasedání ovlivňuje podobu českého školství tak, aby zohlednila i jeho důležitou součást, tedy studenty. ČSU dále pořádá pravidelné kulaté stoly, projekty a další aktivity nejen pro podporu hlasu studentstva, ale i pro rozvoj klíčových kompetencí mladých lidí, jako např. občanské vzdělávání či jazykovou vybavenost.

timeline3

Předvolební debata 2013